Skip to main content

Key Action 1 – Nuoret urheiluseuraan liikkuvuushanke

Mikä on liikkuvuushanke?

Koulutus- ja nuorisoalan organisaatiot saavat Erasmus+ -ohjelmasta tukea toteuttaakseen hankkeita, joilla edistetään erityyppistä liikkuvuutta. Erasmus+ -ohjelmassa vahvistetaan tukea, jota tarjotaan liikkuvuustoimintaan osallistuville vieraan kielen opiskeluun ennen ulkomailla oleskelua ja sen aikana, mukaan lukien ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen pitkäkestoiseen liikkuvuustoimintaan osallistujille tarjottava vahvistettu kielivalmennusavustus. (Erasmus+)

Oulun Pyrintö on saanut EU-rahoitusta yleisurheilun ja voimistelun kansainvälisiin valmentajavaihtoihin. Kaksi voimistelu valmentajaa viettää 7 päivää isäntien kanssa Bydgoszczissa, Puolassa ja kaksi yleisurheilu valmentajaa/seuratyöntekijää matkustaa 7 päivän ajaksi Wloclawekiin, Puolaan. Kaksi yleisurheilu valmentajaa/seuran hallinnon työntekijää tekee kahden viikon matkan, josta viettää viikon Leiriassa, Portugalissa ja toisen viikon Lissabonissa, Portugalissa

Miksi Oulun Pyrintö haki tähän hankkeeseen?

Tässä hankkeessa pyrimme oppimaan uusia käytäntöjä sekä lähestymis- ja toimintatapoja erityisesti 8-18-vuotiaiden lasten ja nuorten rekrytoinnissa ja valmentamisessa paikallisissa urheiluseuroissa. Tällä hankkeella uskomme saavuttavamme parempaa ymmärrystä ja asiantuntemusta tarjoamalla nuorille seuran jäsenille hyvän ympäristön kehittää kykyjään erityisesti yleisurheilussa ja voimistelussa.

Mitä tapahtuu hankkeen jälkeen?

Näiden kansainvälisten kokemusten myötä valmentajat ja seuratyöntekijät saavat parempaa asiantuntemusta ja ymmärrystä ruohonjuuritason urheilutoiminnassa.

Tämän hankkeen jälkeen meillä on luotettavia kumppaneita pitkäaikaiseen keskinäiseen yhteistyöhön (valmennus, kilpailu, EU-projektit jne.) tulevaisuudessa sekä Puolassa että Portugalissa.

Yhteistyökumppanit

LKS VECTRA (Wloclawek, Puola)

VECTRA yleisurheiluseura on perustettu vuonna 1922. LKS VECTRAssa urheilijoilla on mahdollisuus aloittaa harjoittelu perustasolta ja kiivetä aina olympiatasolle asti. Urheiluseuran päätavoitteena on yleisurheilun kehittäminen ja popularisointi lasten, nuorten ja aikuisten keskuudessa. VECTRAssa urheilijaa ei rajoiteta!

Linkki seuran kotisivuille: http://www.lksvectra.com.pl/

”CWZS Zawisza” Klub Gimnastyczny (Bydgoszcz, Puola)

Voimistelu tuli osaksi seuran valikoimaa vuonna 1958.

Linkki seuran kotisivuille: http://www.gimnastyka-zawisza.pl/

 Clube de Futebol ”Os Belenenses” (Lissabon, Portugali)

”Os Belenenses” -jalkapalloseura perustettiin 23. syyskuuta 1919. Urheiluseuralla on valikoimassa erilaisia ​​urheilulajeja, mukaan lukien yleisurheilu.

Linkki seuran kotisivuille: https://www.osbelenenses.com/

 Juventude Vidigalense (Leiria, Portugali)

Yleisurheiluseura “Juventude Vidigalense” perustettiin vuonna 1986 kolmen 14–15-vuotiaan nuoren toimesta. Kaudella 1986/87 Juventude Vidigalense liittyi Leirian urheiluyhdistykseen. Kaudella 2018/2019 seuraan oli rekisteröity 285 urheilijaa, 143 naista ja 142 miestä.

Linkki seuran kotisivuille: https://www.juventudevidigalense.pt/ 

Tapahtumat

(Tulossa pian)

Yhteystiedot

Oulun Pyrintö:

Antti Haapalahti (koordinaattori)

+358 50 5909 689

anttihaapalahti@outlook.com

Puola:

Koordinaattori/-t

puh.

sähköposti

Portugali:

Koordinaattori/-t

puh.

sähköposti

Key Action 1 – A Mobility Project

What is the Erasmus+ Mobility Project?

Organisations active in the fields of education, training and youth will receive support from the Erasmus+ Programme to carry out projects promoting different types of mobility. The Erasmus+ Programme reinforces the support offered to the participants of mobility activities in improving their foreign language competences before and during their stay abroad, including reinforced linguistic support grant for participants in long term mobility in VET, adult education and school education fields.

Oulun Pyrintö has received EU funding for international coach exchanges in athletics and gymnastics. Two gymnastic coaches will spend 7 days with hosts in Bydgoszcz, Poland, two athletics coaches/club officers will travel to Wloclawek, Poland for 7 days. Two athletic coaches/club management officers will make 14 days trip – one week in Leiria, Portugal and second week in Lisbon, Portugal.

Why did Oulun Pyrintö apply for this project?

In this project we aim to learn new practices, approaches and ways of operation, especially in recruiting and coaching kids and youth aged from 8 to 18 years to join local sports clubs. With this project we believe to reach better understanding and expertise in offering young club members good environment to develop their talents, especially in athletics and gymnastics.

What happens after the project?

With these international experiences, coaches and club officers will have better expertise and understanding in operating in grassroot level sport. After this project we’ll have trustworthy partners in Poland and Portugal for long-term mutual collaboration (coaching, competition, EU-projects etc.) in future.

Partner introduction

LKS VECTRA  in Wloclawek, Poland

 

VECTRA Athletic Sports Club was established in 1922. In LKS VECTRA athletes have the opportunity to start exercising at the basic level and climb up all the way to the olympic level. The sports club’s main goal is to develop and popularise athletics among children, youth and adults. There’s no limitations at VECTRA!

Link to their main page: http://www.lksvectra.com.pl/

”CWZS Zawisza” Klub Gimnastyczny in Bydgoszcz, Poland

The management of the club established gymnastics as a part of their selection in 1958.

Link to their main page: http://www.gimnastyka-zawisza.pl/

 Clube de Futebol ”Os Belenenses” in Lisbon, Portugal

The “Os Belenenses” Football Club was founded on September 23, 1919. The Sports Club has a variety of sports including athletics in their selection.

Link to their main page: https://www.osbelenenses.com/

 Juventude Vidigalense in Leiria, Portugal

The Athletics Club “Juventude Vidigalense” was founded in 1986 by three young people aged between 14 and 15. In the 1986/87 season, “Juventude Vidigalense” joined the Leiria Sports Association. In 2018/2019 the club registered 285 athletes, 143 female and 142 male.

Link to their main page: https://www.juventudevidigalense.pt/ 

Events

(Coming soon)

Contact information

Oulun Pyrintö:

Hakakatu 5, 90140 Oulu, Finland

Antti Haapalahti (coordinator)

+358 50 5909 689

anttihaapalahti@outlook.com

Poland:

Coordinator

p.

email

Portugal:

Coordinator

p.

email