Skip to main content

Yksilöllinen valmentaminen on menestyksen perusta

Valmennusosaaminen on keskeinen tekijä sekä seuran että urheilijoiden menestyksessä. Meillä on yli sadan vuoden kokemus urheiluvalmennuksesta ja käytössämme on uusimmat metodit. Haluamme toimia kannustavasti, positiivisesti ja kunkin liikkujan yksilöllisistä vahvuuksista lähtien. Meillä urheilija on keskiössä. Osallistavassa valmennuskulttuurissamme urheilija on aktiivinen toimija. Valmentajiemme keskeinen tehtävä on tunnistaa kunkin urheilijan vahvuudet ja vastata niihin. Tavoitteenamme on tarjota valmennusta, jossa on iloinen ja innostava ilmapiiri ja loistava kasvualusta kehitykselle ja uuden oppimiselle. Kehitämme valmennusosaamistamme jatkuvasti – tarkastelemme toimintatapojamme ja valintojamme tasaisin väliajoin.

 

Lasten valmennuksillamme on laatulupaus

Otamme aina huomioon kunkin lapsen kiinnostuksen kohteet ja kuuntelemme heidän omia ajatuksiaan. Urheilemisen pitää olla hauskaa ja innostavaa. Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä on helpompi oppia uusia asioita. Annamme mahdollisuuden monipuoliseen oppimiseen yli lajirajojen. Haluamme olla mukana rakentamassa positiivisia liikuntakokemuksia, jotka vahvistavat itsetuntoa, minäpystyvyyden tunnetta ja hyvää fiilistä.

Lsten voimistelun linjaus

Lasten voimistelun linjaus ohjaa voimistelutoimintaa kohti lapsilähtöisempää valmennuskulttuuria. Linjauksen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että kaikille lapsille voitaisiin tarjota tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa voimistelua. Linjaus ottaa huomioon myös kestävän kehityksen näkökulmat. Linjauksen avulla vaikutetaan lasten turvalliseen harrastamiseen, harjoittelun määrään, harrastuksen kustannusten rajaamiseen, voimistelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen, harrastuksen jatkumiseen, pidempiin uriin ja kehorauhan tukemiseen.

Valmentajan polulla

”Olen ollut Oulun Pyrinnöllä vuodesta 2003 asti ja olen saanut nähdä, miten paljon toiminta on kehittynyt vuosien varrella. Minulle tärkeintä valmentamisessa on löytää voimistelijan omat vahvuudet. Vahvuuksia kehittämällä on mahdollista rikkoa voimistelijan rajoja. Parhaita hetkiä valmennusurallani on ollut kaikenlaiset onnistumiset: ei vain kisamenestys, vaan myös kaikki pienet onnistumiset ja yksittäiset hetket, jotka tapahtuvat urheilijan arjessa. Kaikki kulminoituu kisoihin, mutta arki on vähintään yhtä tärkeä osa onnistumista. Myös yhdessä tekeminen ja toisten kannustaminen on tärkeää – minun valmennusryhmäni voimistelijat ovat kuin yhtä suurta perhettä.”

 

Pauliina Savola

Naisten telinevoimistelun päävalmentaja

 

“Oulun Pyrinnöllä on loistava ilmapiiri ja ryhmähenki. Koko Pyrinnön organisaatio on halukas kehittymään ja kehittämään toimintaansa, ja se luo erinomaisen toimintaympäristön voimistelijoille ja valmentajille. Seura on hyvää vauhtia matkalla kohti yhä ammattimaisempaa toimintaa. Me haluamme, että sali on paikka, jonne tuleminen on koko päivän kohokohta. Meillä kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat ja kaikkien panos otetaan huomioon salikulttuurin rakentamisessa. Mielestäni tärkeintä valmennuksessa on hyvä vuorovaikutus. Parhaita hetkiä valmennusurallani on ollut nähdä se ilo, minkä voimistelijat ovat saaneet harrastuksestaan. Myös menestyminen kilpailuissa on tärkeää. Minulle on tärkeää, että valmennettavilla on hyvä olla myös salin ulkopuolella – kun elämässä menee hyvin, myös urheilussa on mahdollista menestyä.”

 

Janne Haapajoki

miesten telinevoimistelun päävalmentaja

 

”Pidän valmentajana tärkeänä, että valmennettavia kasvatetaan urheilijoiden lisäksi myös ihmisinä. Urheilu antaa elämäntaitoja, joita voi pitää suuressa arvossa: urheilijana oppii esimerkiksi sinnikkyyttä – jos jotain haluaa, sen eteen pitää tehdä töitä. Lapsia valmennettaessa pitää ottaa huomioon, että valmentajan tärkein tehtävä on innostaa heidät liikkumaan. Olipa lopputulos se, että he alkavat harrastaa liikuntaa kotona, siirtyvät harrastamaan muuta lajia tai kasvavat ammattiurheilijaksi, me olemme onnistuneet, kun lapsella on hauskaa ja saamme hänet innostettua liikkumaan. Tärkeintä on, että harjoituksissa on mukavaa, siellä on kavereita ja jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään. Parhaita hetkiä valmennusurallani on ollut nähdä oman työni tulos: ei pelkästään urheilutulokset vaan myös se, miten olen onnistunut kasvattamaan valmennettaviani ihmisinä.”

 

Vilma Silvamaa

Lasten ja nuorten valmentaja

 

”Oulun Pyrinnöllä on älyttömän hyviä tyyppejä, joiden kanssa viihtyy ihan oikeasti. Parhaita hetkiä valmentajana ovat olleet kaikki yhteenkuuluvuuden tunteet, kun olemme saaneet porukalla vau-elämyksiä. Urheilulliset menestykset kruunaavat kaiken, mutta onnistuneesta kilpailureissusta parhaiten jäävät kuitenkin mieleen linja-autoreissut, yhteiset jutut ja vitsit, tunne, että on osa porukkaa. Minulle valmentamisessa tärkeintä on, että urheilija tuntee olevansa tärkeä, riippumatta urheilullisesta tasosta tai viimeisimmän kilpailun tuloksesta. Haluan valmentamiseen lämpimän, turvallisen ja kannustavan ilmapiirin, mutta vaadin myös ammattimaista otetta tekemiseen. Valmentajalle pitää voida purkaa pettymyksen ja harmituksen tunteet: kun intohimoisesti harjoitellaan, niin välillä voi leimahtaa – se kuuluu elämään. Paras palaute valmennettaviltani minulle on ollut: ”Sä teet ihan törkeästi meidän hyväksi!”

 

Pertti Purola

Pikajuoksuryhmän valmentaja

Hallituksen varapuheenjohtaja

 

”Minulle valmentamisen lähtökohtana on, että lähdemme harjoittelemaan ilon ja innostuksen kautta. Treeneissä pitäisi olla hauskaa: me teemme niitä asioita, mistä lapset tykkäävät ja mikä saa hymyn naamalle. Haluan kuunnella jokaista valmennettavaani, kohdata jokaisen yksilönä ja löytää treeneihin jokaiselle mieluisat tavat harjoitella. Mielestäni parasta on, kun lapset tulevat sanomaan treenien jälkeen, miten hauskaa taas oli ja olisipa jo seuraavat treenit. Myös jännittävien kisamatkojen onnistumiset ja ilo ovat tärkeitä hetkiä.”

 

Jessika Raudaskoski

Lasten ja nuorten yleisurheilun valmentaja

 

HALUATKO VALMENTAJAKSI?

Oulun Pyrinnössä valmentajan polulla on valmentajia yhteensä yli 50. Mahdollistamme valmentamisen ammattina, osa-aikatyönä, oman toimen ohella, yrittäjänä tai vapaaehtoisvalmentajana. Valmentajaharjoittelijaksi tai apuohjaajaksi voivat pyrkiä 15 -vuotta täyttäneet valmentajan polulle tähtäävät nuoret.

 

Valmentajan polku

Mitkä ovat sinun motiivisi valmentaa?

Valmentajana kehittyminen on oman osaamisen kehittämistä koulutusten, arjessa oppimisen ja kokemusten kautta.

 

ETSITKÖ VALMENTAJAA?

Ota yhteyttä, kerro toiveesi ja tavoitteesi urheilijana.

 

Ota yhteyttä