Skip to main content

Mistä tukea harrastusmaksuihin?

”Jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus Oulun Pyrinnön yhteisöön, liikunnan iloon ja urheilullisiin elämäntapoihin!”

Urheiluyhteisö antaa turvaa ja siihen juurtuminen on parasta ennaltaehkäisevää aktiivista toimintaa. Tuemme mahdollisuuksien mukaan vähävaraisten tai muuten vaikeassa tilanteessa olevien lasten ja nuorten harrastamista.

Unelmista totta

Jokaisella lapsella on oikeus unelmoida ja tavoitella unelmiaan. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus yhteen mieluisaan harrastukseen.

Unelmista.fi toimii alustana, jonka perimmäisenä tarkoituksena on vähentää haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle lapselle harrastus. Verkkosivuston avulla saatetaan taloudellista tukea tarvitsevat ja harrastustoiminnan mahdollistamisesta kiinnostuneet tahot yhteen siten, että lapsella olisi mahdollisuus harrastaa yhtä hänelle mieluisaa harrastusta ympärivuotisesti.

Kaikki mukaan – harrastustuki

Tuemme vuosittain useita vähävaraisia tai muuten vaikeassa tilanteessa olevia lasten ja nuorten perheitä harrastusmaksuissa.

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti vähävaraisten perheiden 7-17 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa, jolla tarkoitetaan viikottaista harrastamista Oulun Pyrinnön ohjatussa liikuntatoiminnassa. Avustusta myönnetään enintään 50€ kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden.

Oulun Pyrintö myöntää avustukset hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset käsitellään luottamuksellisesti kuukausittain ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti. Päätökset käsittelee työryhmä, jonka muodostavat toiminnanjohtaja, lajivastaavat ja jaostojen puheenjohtajat. Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti, siten että mahdollisimman montaa harrastajaa pystytään tukemaan. Työryhmä voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja. Tukea voi hakea kaikki toiminnassa jo mukana olevat ja uudet jäseneksi liittyvät.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse hanna.uusitalo@oulunpyrinto.fi

Toimintaa voi tukea yksityishenkilönä osallistumalla seuran varainhankintakampanjoihin sekä lahjoittaa yrityksenä

Harrastustukea mahdollistamassa

Suorsan terveydenhoitosäätiö