Skip to main content

SOVELTAVA LIIKUNTA

Soveltava  liikunta on tarkoitettu henkilöille, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai niiden sosiaalisiin tilanteisiin aiheuttaman vaikutuksen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan.

 

Soveltava liikunta Oulun Pyrinnössä

Oulun Pyrintö haluaa edistää tasa-arvoisia ja saavutettavia liikuntamahdollisuuksia. Tärkein kysymys on, miten kohtaamme erilaisuutta.

Soveltavan liikunnan ryhmät ovat kaikille avoimia soveltavan liikunnan ryhmiä, joissa on mahdollisuus kokeilla ja löytää innostava laji ja harrastaa monipuolisesti. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle harrastus harraste- tai kilpaurheilusta. Järjestämme erikseen soveltavan liikunnan ryhmiä eri lajeissa. Yleisiin harrasteryhmiin voi kysyä avuksi Erityistä VoiMaa valmentajaa, joka voi toimia urheilija-kummina, tukena harrastuksen alkuvaiheessa. Myös henkilökohtaiset avustajat ovat tervetulleita mukaan harrastamaan.

ILMOITTAUDU MUKAAN

Erityistä VoiMaa

Oulun Pyrintö on toiminut Voimisteluliiton Erityistä VoiMaa –hankkeen pilottiseurana syksyllä 2021. Erityistä VoiMaa –hankkeen tavoitteena oli luoda seuroihin kaikille avoimia ja saavutettavia harrastamismahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä olivat neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavat lapset ja nuoret sekä monikulttuuristen perheiden lapset ja nuoret.

Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta

Oulun Pyrintö on mukana Oulun kaupungin kumppaniseurana Liikuntatieteellisen Seuran kolmivuotisessa liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeessa "Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta". Valtakunnallinen hanke on alkanut kesällä 2020. Tavoitteena on luoda uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistaa soveltavan liikunnan asemaa eri sektoreilla kunnissa. Järjestämme hankkeen myötä mm lajikokeiluja.

Avoimet ovet

Oulun Pyrintö on mukana Paralympiakomitean Avoimet ovet hankkeessa aluejärjestö PopLin kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea urheiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa. Urheiluseuroja on ennenkin kannustettu ja tuettu ottamaan erityisryhmiin kuuluvia liikkujia mukaan toimintaansa erilaisin hankkein ja muin toimenpitein. Edistystä on saavutettu viimeisten vuosikymmenten aikana ja Suomesta löytyy runsaasti esimerkillisiä urheiluseuroja sekä edistyksellistä työtä tekeviä lajiliittoja. Avoimet ovet -hankkeessa halutaankin jakaa ja jalostaa jo olemassa olevia toimivia käytäntöjä. Hankkeen tuella vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan pysyvästi seuran rakenteisiin.

Yhteystiedot

info@oulunpyrinto.fi

p. 044 781 2800

 

TUTUSTU MYÖS MUIHIN LAJEIHIN