Skip to main content

VASTUULLISUUS

Me Oulun Pyrinnössä olemme sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan.

Vastuullisuus on laji, jossa opitaan koko ajan lisää ja jossa ei ole koskaan valmis. Siksi se onkin kiehtova ja motivoiva matka, johon jokainen voi tulla mukaan. Pienikin teko, joka vie puheet lähemmäksi vastuullisempaa urheiluyhteisöä on merkityksellinen.

Reilu Peli

Urheiluyhteisön eettiset periaatteet

Ota osaa keskusteluun

Vastuullisuuden pohtiminen kuuluu kaikille, voit osallistua keskusteluun täyttämällä lomakkeen. Hyödynnämme vastauksia vastuullisuustyössämme.

HYVÄ HALLINTO

Vastuullisuustyötä johtaa seuran hallitus ja vastuullisuusaskelien toteuttamisesta kirjataan läpikäydyt asiat ja päätökset pöytäkirjaan.

Hallitus on määritellyt seuran tavoitteleman vastuullisuustason: seuran hallituksen kokouksessa 3.5.2021 päätettiin, että Oulun Pyrinnön tavoittelema vastuullisuustaso vuoden 2021 aikana on tähtiseurataso. Seuran hallitus ja jaoston johtoryhmät osallistuvat protason koulutukseen ja Protaso asetetaan tavoitteeksi strategiakauden 2021-2024 aikana.

Vastuullisuusasioita käydään säännöllisesti läpi, jotta voidaan varmistaa, että seuran kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja jotta vastuullisuus näkyy pysyvänä osana seuran arkea.

Vastuullisuustyön materiaaleja

Voimisteluliitolla on erinomaisia materiaaleja vastuullisuustyöhön.

Katso video vastuullisen valmennuksen ja ohjauksen puolesta.

Lasten voimistelun linjaus

Linjaus vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista voimistelussa. Oulun Pyrintö käyttää linjausta soveltaen sitä kaikkien lajien lasten liikuntaan.

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Turvallinen toimintaympäristö on urheilullisiin elämäntapoihin kasvattamista ympäristössä, jossa urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Vastuu on jokaisella urheilun parissa toimivalla urheilijalla, valmentajalla, vanhemmalla, seuratoimijalla, työntekijällä ja myös fanikatsomossa. Turvallisessa toimintaympäristössä myös mediataidoilla ja viestinnällä on tärkeä rooli.

Kaikki valmentajamme suorittavat Vastuullisen valmentamisen verkkokurssin sekä Et ole yksin -verkkokurssin. Tarkistamme myös rikosrekisteriotteet lasten ja nuorten kanssa toimivilta ohjaajilta ja valmentajilta. Oulun Pyrinnöllä on käytössä Whisteblower -ilmoituskanava.

Urheilullinen elämäntapa

Olemme koonneet urheilullinen elämäntapa sivulle tärkeitä linkkejä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi.

Vastuullinen valmentaja

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Et ole yksin – verkkokoulutus

Et ole yksin -verkkokoulutus tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan. Koulutuksessa käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Kurssi sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.

Verkkokurssi on kaikille avoin ja ilmainen. Kurssi on suunnattu erityisesti urheiluseurojen valmentajille, työntekijöille ja vapaaehtoisille. Verkkokoulutus kestää noin tunnin ja voit suorittaa sen osissa.

Häirintä urheilussa -nuorten verkkokurssi

Häirintä urheilussa -nuorten verkkokurssi on suunnattu 13-25-vuotiaille, urheilutoiminnassa mukana oleville urheilijoille, urheilutoimijoille, valmentajille ja seuratoimijoille. Kurssi on ilmainen ja sen voi suorittaa myös osissa. Kurssia voi hyödyntää myös nuorille suunnatuissa koulutuksissa, kouluissa ja nuorten urheiluleireillä.

Häirintä urheilussa -verkkokurssin aikana käydään läpi mitä on seksuaalisuutta loukkaava ja sukupuoleen perustuva häirintä. Kurssi tarjoaa työkaluja toimia, jos nuori kohtaa tai havaitsee häirintää urheilutoiminnassa. Lisäksi kurssin aikana pohditaan omien rajojen merkitystä osana hyvinvointia.

Nuori mieli urheilussa – verkkokurssi kaikille valmentajille

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille (noin 30 min) on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajien urheiluseuroissa. Verkkokurssi sopii valmentajien lisäksi kaikille, jotka ovat lasten ja nuorten urheiluseurantoiminnassa mukana, kuten seuran johto ja huoltajat.

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi (noin 3 tuntia) on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajeissa. Kurssi opastaa ottamaan käyttöön Nuori mieli urheilussa -toimintatapoja, joita pitkäjänteisesti toteuttamalla valmentaja voi edistää nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Toimintatavat ovat sovellettavissa myös muiden ikäryhmien toimintaan.

Mediataidot

Mediataidot turvallisen toimintaympäristön ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Whisteleblower ilmoituskanava

Oulun Pyrinnössä on käytössään whistleblower ilmoituskanava, joka mahdollistaa EU-lain mukaisen tietoturvallisen ja anonyymin kanavan ilmoittaa väärinkäytöksistä, sääntöjen rikkomuksista, epäeettisestä käyttäytymisestä ja muista kriittisistä asioista. Niin sanottu whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua.

Epäasiallinen käytös, kiusaaminen, häirintä

Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy Oulun Pyrinnössä

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

”Jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus Oulun Pyrinnön yhteisöön, liikunnan iloon ja urheilullisiin elämäntapoihin!”

Rakennamme monilajisia ja monitasoisia liikkujan ja urheilijan polkuja arvojemme ja strategiamme suunnassa. Mahdollistamme eri ikäisten harrastamisen ja mahdollisuuden olla mukana seuran toiminnassa perheliikunnasta ikääntyviin, lapsesta ja nuoresta aikuiseksi. Huomioimme harrastamisen ja urheilemisen eri tasot soveltavasta liikunnasta harraste-, harrastekilpa, kilpaurheilu ja huippu-urheiluun saakka. Yhteistyö kaupungin kanssa vie osaamisemme myös koulujen ja liikuntatoimen maksuttomaan toimintaan.

Meillä on myös avoin harrastustuen hakumahdollisuus.

Toteutamme kerran vuodessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittymisessä.

 

Urheilijan polku

Oulun Pyrintö tarjoaa mahdollisuuden kehittyä aloittelevasta liikkujasta huippu-urheilijaksi cheerleadingissä, painissa, painonnostossa, voimistelussa ja yleisurheilussa. Harrastamisen voi aloittaa kaiken ikäisenä ja kilpa-harrasteryhmät tarjoavat innostavan polun myös kilpaurheilun maailmaan. Tutustu lajeihin ja löydä liikkujan tai urheilijan polkusi.

Inkluusio urheilussa

Inkluusio on kaikille avointa toimintaa ja osallisuutta

Tukea harrastus-maksuihin

”Jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus Oulun Pyrinnön yhteisöön, liikunnan iloon ja urheilullisiin elämäntapoihin!”

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Oulun Pyrinnön hallitus on tehnyt päätöksen seuran oman ympäristöohjelman laatimisesta. Meille ympäristökasvatus on yksilön luontosuhteen tiedostamista ja sen havainnoimista. Luonto laittaa liikkumaan ja rauhoittumaan. Luonto ja eläimet toimivat inspiraationa liikuntaleikkeihin.

Tavoitteenamme ovat ympäristövastuulliset tapahtumat.

Suosittelemme kulkemaan jalan ja pyöräillen tai suosimme kimppakyytejä. Kierrätämme myös varusteita.

 

Luontosuhde

Sitra: ”Luontokadon pysäyttämisessä meidän kaikkien arvoilla, asenteilla ja ajatusmalleilla on iso merkitys​. Mitä paremmin ymmärrämme suomalaisten erilaisia luontosuhteita, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on löytää luontokatoon laajasti hyväksyttäviä ratkaisuja​” (https://www.sitra.fi/julkaisut/suomalaisten-luontosuhteet-kysely/)

Lähde ulos-liikkeelle-hyvälle mielelle.

Ulkona on kivaa, kaikkina vuoden aikoina.

Oma hyvinvointi – luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset

Kokeile Suomen Ladun sivuilta löytyviä helppoja Metsämieli-harjoituksia vaikkapa lähimetsässä tai -puistossa. Menetelmässä yhdistyvät luonnossa liikkuminen ja mielentaitojen harjoittaminen. Harjoitukset perustuvat tutkittuun tietoon luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista.

Ympäristö-vastuulliset tapahtumat

Oulun kaupunki on koonnut vinkkejä ympäristövastuullisen tapahtuman järjestämiseen. Huomioimme nämä asiat tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oulun Pyrinnön Facebook kirppis

Seuravaatteita ja varusteita kierrätetään Oulun Pyrinnön Facebook kirppiksellä

ANTIDOPING JA KILPAILUMANIPULAATIO

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä, sen piiriin kuuluvia kansainvälisiä standardeja, Suomen antidopingsäännöstöä, laji- ja kilpailukohtaisia antidopingsäännöstöjä sekä olympialaisiin liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä ja paralympialaisiin liittyen Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) antidopingsäännöstöjä.

Kaikki Oulun Pyrinnön kansallisella tasolla kilpailevat yli 12 -vuotiaat urheilijat ja valmentajat suorittavat Puhtaasti paras -verkkokurssin. Kasvata urheilijaksi -koulutuksissa antidoping-ohjelma jalkautetaan urheilijoille, valmentajille ja seuratoimijoille.

Seuran antidoping vastuuhenkilö on hallituksen puheenjohtaja Jukka Sihvonen.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Opi ja varmista tietosi antidopingasioista Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen avulla. Verkkokoulutus soveltuu kaikille urheilutoimijoille.

KAMU -lääkehaku

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2022, jonka mukaan lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi.

KAMU -lääkehaku on saatavana myös mobiilisovelluksena.

On hyvä muistaa, että urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään valmisteista.

Reilusti paras -verkkokoulutus

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

SUEK – Jokaisella on oikeus reiluun peliin

SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten (antidoping, urheilukilpailujen manipulointi ja katsomoväkivallan ehkäisy) edellyttämiä toimenpiteitä urheilussa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.

Kilpailumanipulaation
torjuntaohjelma

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan
vilpillistä vaikuttamista ottelun tai
kilpailun kulkuun tai lopputulokseen.
Ilmiö uhkaa rehellistä kilpailua.
Siksi on tärkeää, että koko urheiluyhteisö yhdessä viranomaisten kanssa
puolustaa yhteisiä sääntöjä ja reilun
pelin periaatteita. Urheilutoimijoiden
tulee olla tietoisia kilpailumanipulaation
uhasta ja torjuntakeinoista,
jotta yritykset kyetään havaitsemaan,
torjumaan ja sanktioimaan.
Yhteistyöllä pystymme turvaamaan
reilun ja oikeudenmukaisen
kilpailun kaikille.