Skip to main content

VASTUULLISUUS

Me Oulun Pyrinnössä olemme sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan.

Vastuullisuus on laji, jossa opitaan koko ajan lisää ja jossa ei ole koskaan valmis. Siksi se onkin kiehtova ja motivoiva matka, johon jokainen voi tulla mukaan. Pienikin teko, joka vie puheet lähemmäksi vastuullisempaa urheiluyhteisöä on merkityksellinen.

Ota osaa keskusteluun

Vastuullisuuden pohtiminen kuuluu kaikille, voit osallistua keskusteluun täyttämällä lomakkeen. Hyödynnämme vastauksia vastuullisuustyössämme.

HYVÄ HALLINTO

Vastuullisuustyötä johtaa seuran hallitus ja vastuullisuusaskelien toteuttamisesta kirjataan läpikäydyt asiat ja päätökset pöytäkirjaan.

Hallitus on määritellyt seuran tavoitteleman vastuullisuustason: seuran hallituksen kokouksessa 3.5.2021 päätettiin, että Oulun Pyrinnön tavoittelema vastuullisuustaso vuoden 2021 aikana on tähtiseurataso. Seuran hallitus ja jaoston johtoryhmät osallistuvat protason koulutukseen ja Protaso asetetaan tavoitteeksi strategiakauden 2021-2024 aikana.

Vastuullisuusasioita käydään säännöllisesti läpi, jotta voidaan varmistaa, että seuran kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja jotta vastuullisuus näkyy pysyvänä osana seuran arkea.

Vastuullisuustyön materiaaleja

Voimisteluliitolla on erinomaisia materiaaleja vastuullisuustyöhön.

Katso video vastuullisen voimistelun puolesta.

Katso video vastuullisen valmennuksen ja ohjauksen puolesta.

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Turvallinen toimintaympäristö on urheilullisiin elämäntapoihin kasvattamista ympäristössä, jossa urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Vastuu on jokaisella urheilun parissa toimivalla urheilijalla, valmentajalla, vanhemmalla, seuratoimijalla, työntekijällä ja myös fanikatsomossa. Turvallisessa toimintaympäristössä myös mediataidoilla ja viestinnällä on tärkeä rooli.

Kaikki valmentajamme suorittavat vastuullisen valmentamisen verkkokurssin. Tarkistamme myös rikosrekisteriotteet lasten ja nuorten kanssa toimivilta ohjaajilta ja valmentajilta.

 

Urheilullinen elämäntapa

Olemme koonneet urheilullinen elämäntapa sivulle tärkeitä linkkejä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi.

Epäasiallinen käytös, kiusaaminen, häirintä

Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy Oulun Pyrinnössä

Vastuullinen valmentaja

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Mediataidot

Mediataidot turvallisen toimintaympäristön ja hyvinvoinnin tukemisessa.

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

”Jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus Oulun Pyrinnön yhteisöön, liikunnan iloon ja urheilullisiin elämäntapoihin!”

Rakennamme monilajisia ja monitasoisia liikkujan ja urheilijan polkuja arvojemme ja strategiamme suunnassa. Mahdollistamme eri ikäisten harrastamisen ja mahdollisuuden olla mukana seuran toiminnassa perheliikunnasta ikääntyviin, lapsesta ja nuoresta aikuiseksi. Huomioimme harrrastamisen ja urheilemisen eri tasot soveltavasta liikunnasta harraste-, harrastekilpa, kilpaurheilu ja huippu-urheiluun saakka. Yhteistyö kaupungin kanssa vie osaamisemme myös koulujen ja liikuntatoimen maksuttomaan toimintaan.

Meillä on myös avoin harrastustuen hakumahdollisuus.

 

Tukea harrastus-maksuihin

”Jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus Oulun Pyrinnön yhteisöön, liikunnan iloon ja urheilullisiin elämäntapoihin!”

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Oulun Pyrinnön hallitus on tehnyt päätöksen seuran oman ympäristöohjelman laatimisesta. Tavoitteenamme ovat ympäristövastuulliset tapahtumat. Suosittelemme kulkemaan jalan ja pyöräillen tai suosimme kimppakyytejä.

 

Ympäristö-vastuulliset tapahtumat

Oulun kaupunki on koonnut vinkkejä ympäristövastuullisen tapahtuman järjestämiseen. Huomioimme nämä asiat tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oulun Pyrinnön Facebook kirppis

Seuravaatteita ja varusteita kierrätetään Oulun Pyrinnön Facebook kirppiksellä

ANTIDOPING

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä, sen piiriin kuuluvia kansainvälisiä standardeja, Suomen antidopingsäännöstöä, laji- ja kilpailukohtaisia antidopingsäännöstöjä sekä olympialaisiin liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä ja paralympialaisiin liittyen Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) antidopingsäännöstöjä.

Kaikki Oulun Pyrinnön kilpailevat yli 15 -vuotiaat urheilijat ja valmentajat suorittavat Puhtaasti paras -verkkokurssin.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Opi ja varmista tietosi antidopingasioista Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen avulla. Verkkokoulutus soveltuu kaikille urheilutoimijoille.

SUEK – Jokaisella on oikeus reiluun peliin

SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten (antidoping, urheilukilpailujen manipulointi ja katsomoväkivallan ehkäisy) edellyttämiä toimenpiteitä urheilussa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.