Skip to main content

Key Action 2 – New Opportunities for Drop-out Young Athletes to Continue in Sports – New Opps

What is the Erasmus+ Key Action 2 Project?

Project New Opportunities for Drop-out Young Athletes to Continue in Sports New Opps aims to tackle the current phenomenon of finishing sports participation in ages between 15-20. The project, belonging to Erasmus+ Sport Key Action 2, will first study the reasons why so many teenagers stop their training/competition in personal disciplines of sports. We try to find new approaches, practices and opportunities to those drop-outs so that they can still stay in.  

On average, the age of members in sports clubs is around 11-14 years, after which some young people leave the sports club and likely give up their hobby. Oulun Pyrintö, a multi-sport club in Oulu, aims to identify key reasons for this disengagement and find ways to keep young people involved in sport club activities and continue their physical exercise through this project. The challenge lies in the fact that young people become passive, and traditional forms of sports and exercise no longer attract them to participate in club activities. 

In the new strategy for 2021, Oulun Pyrintö places emphasis on internationality as one of the key goals, aiming to create an international cooperation network for sustainable operations. In New Opps-project, Oulun Pyrintö acts as the project coordinator, collaborating with a multi-sport club from Lodz, Poland. The partners exchange good practices and strive for constant collaboration and knowledge sharing. 

What are the objectives of this project?

The central activity of the New Opps project is a survey focusing on the main reasons why young people between the ages of 13-20 are leaving sports clubs. Online surveys are conducted in both participating countries, targeting 50-100 individual athletes from various sports who have discontinued their sports during their teenage years. The results will be analyzed to explore ways of keeping this target group engaged in sports club activities. As part of the project, partner visits will take place, with Oulun Pyrintö sending a team of 10 club representatives to Lodz in the summer of 2024, and the Polish partners making a their visit later in the fall 2024.

Where and when can wee see the results?

The project outputs will be presented publicly in the final seminar in Oulu and other dissemination actions in cooperation with the Finnish Athletics Federation. The results will be printed as a brochure (in English, Finnish, Polish) and also presented on the websites of both sport clubs. In Poland, AZS Lodz, a local university sports club will disseminate the results in Poland (seminars/webinar) and also in international events on the European level. With these actions, we expect to find usable solutions for tackling the dropping-out phenomenon for the purposes of our sports clubs.  

Finally, a final report will be compiled and will be available for those who are interested in the topic. 

Project time: 11/2023 – 11/2024 Funding: 60,000 € Partners: Oulun Pyrintö, AZS Lodz, Poland

Partner introduction

AZS Lodz (Lodz, Poland)

AZS Lodz is a multi-sport club from Lodz, Poland. The sport club was founded in 1946.

It is an environmental organization bringing together AZS University Clubs operating in the Łódź Voivodeship (six operating at Łódź universities, four from the voivodeship, two clubs have their own legal personality – KU AZS PŁ and KU AZS PWSZ Skierniewice). (AZS Lodz)

AZS Lodz have seven competitive sections; judo, athletics, swimming, squash, olympic taekwondo and tennis. They also support the men’s basketball league team ŁKS AZS University of Łódź Gortata School. Their universities support professional athletes and make it easier for them to combine the duties of a student and an athlete.

 Link to their main page: https://azs.lodz.pl/

Contact information

Oulun Pyrintö:

Hakakatu 5, 90140, Oulu, Finland

Antti Haapalahti (coordinator)

+358 50 5909 689

anttihaapalahti@outlook.com

AZL Lodz:

ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź, Poland

+48 507 024 746

biuro@azs.lodz.pl

Key Action 2 – New Opps

Mikä on Erasmus+ Key Action 2 -hanke?

Nuorten urheilutoiminnassa on kansainvälisesti selkeä trendi harrastuksen loppuminen teini-iässä. Keskimäärin urheiluseurojen jäsenten keski-ikä on lajista riippuen 11-14 vuotta. Sen jälkeen osa nuorista eroaa urheiluseurasta 13-20 vuoden iässä ja todennäköisesti luopuu harrastuksestaan. Oululainen monilajiseura Oulun Pyrintö pyrkii löytämään hankkeen avulla keskeisiä syitä eroamiseen sekä kuinka nuoret saadaan pysymään mukana seuratoiminnassa ja jatkamaan liikuntaharrastustaan. Haasteena on se, että nuoret passivoituvat, ja perinteiset liikunta- ja urheilumuodot eivät houkuttele enää mukaan seuratoimintaan. 

Oulun Pyrinnön uudessa strategiassa (v. 2021) kansainvälisyys on yksi keskeisistä tavoitteista johon pyrittäessä luodaan kansainvälinen yhteistyöverkosto kestävään toimintaan. OP toimii projektin koordinaattorina. New Opps-kumppaniurheiluseura on monilajiseura AZS Lodz Puolasta. Partnerit jakavat keskenään hyviä käytäntöjä ja tavoitteena on jatkuva yhteistyö ja tiedonvaihto. 

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

New Opps-projektin keskeinen toiminta on kyselytutkimus keskeisistä syistä nuorten 13-20 vuotta eroamiseen urheiluseurasta. Molemmissa osallistujamaissa tehdään nettikysely eroamisen syistä 50-100 yksilöurheilulajin harrastajalle jotka ovat lopettaneet harrastuksensa teini-iässä. Tuloksista tehdään analyysi ja pohdinta miten ko. kohderyhmä saataisiin pysymään urheiluseurojen toiminnassa mukana. Projektikumppanit vierailevat toistensa luona Pyrinnön lähettäessä 10 seuratoimijan tiimin Lodziin kesällä 2024 ja puolalaisten tehdessä vastavierailun loppuvuodesta 2024. Tutkimusten tuloksia esitellään urheiluseuroille molemmissa maissa seminaarien muodossa ja sosiaalisen median kautta. Lopuksi koostetaan loppuraportti joka on julkisesti saatavilla aiheesta kiinnostuneille.  

Yhteistyökumppani

AZS Lodz (Lodz, Puola)

AZS Lodz on moniurheiluseura Lodzista, Puolasta. Urheiluseura on perustettu vuonna 1946.

Se on ympäristöjärjestö, joka kokoaa yhteen Łódźin voivodikunnassa toimivia AZS-yliopistokerhoja (kuusi toimii Łódźin yliopistoissa, neljä voivodikunnassa, kahdella klubilla on oma oikeushenkilöllisyys – KU AZS PŁ ja KU AZS PWSZ Skierniewice). (AZS Lodz)

AZS Lodzissa on seitsemän kilpalajia; judo, yleisurheilu, uinti, squash, olympiataekwondo ja tennis.

He tukevat myös miesten koripalloliigan joukkuetta ŁKS AZS University of Łódź Gortata School.

Heidän yliopistonsa tukevat ammattiurheilijoita ja helpottavat opiskelijan ja urheilijan velvollisuuksien yhdistämistä.

 Linkki seuran kotisivuille: https://azs.lodz.pl/