Skip to main content

Whistleblower ilmoituskanava

Oulun Pyrinnössä on käytössään whistleblower ilmoituskanava, joka mahdollistaa EU-lain mukaisen tietoturvallisen ja anonyymin kanavan ilmoittaa väärinkäytöksistä, sääntöjen rikkomuksista, epäeettisestä käyttäytymisestä ja muista kriittisistä asioista. Niin sanottu whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua.

Whistleblower-toimintamallilla tavoitellaan hyvän hallintomallin mukaista toimintaa, tarjotaan luottamuksellinen väylä epäasialliseen toimintaan liittyvien ilmoitusten käsittelemiseksi sekä mahdollistetaan tilanteisiin puuttuminen ja toiminnan kehittäminen ilmoitusten perusteella. Ilmoituskanavan tavoitteena on edesauttaa vastuullisuuden toteutumista seuran toiminnassa, koska olemme sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja eettisiin periaatteisiin.

Epäeettinen toiminta ja väärinkäytökset voivat olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä.

Ilmoituskanava koskee Oulun Pyrinnön toimintaa. Ilmoituskanavan kautta kuka tahansa voi ilmoittaa seuraavista epäilyksistä Oulun Pyrintöä koskien:

  • Varkaus / Petos / Lahjonta / Kirjanpidon väärinkäytös / Taloudellisten raporttien vääristäminen
  • Lainsäädäntöön liittyvä rikkomus
  • Oulun Pyrinnön sääntöjen tai sisäisen ohjeistuksen rikkominen tai väärinkäytös
  • Arvojen vastainen toiminta
  • Henkilöstöohjeistusten, vastuullisuusohjelman ja taloussäännöstön mukainen toiminta
  • Jääviyskysymykset
  • Häirintä tai epäasiallinen käytös

Suhtaudumme ilmoituksiin vakavasti ja ilmoituksen tulee olla perusteltu.

Tavanomaiset palautteet eivät kuulu Whisteblower väärinkäytösilmoituskanavaan. Pyydämme lähettämään ne info@oulunpyrinto.fi tai ota yhteyttä sivun lomakkeen kautta.

Ilmoitusten käsittely ja tutkinta

Oulun Pyrintöä koskevien ilmoitusten käsittelystä vastaa Oulun Pyrinnön vastuullisuus -työryhmä, johon kuuluvat toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen nimeämät muut tarvittavat henkilöt. Hallitukselle raportoidaan kaikki ilmoitukset.

Voit jättää ilmoituksen anonyymisti tai nimelläsi. Kannustamme tekemään ilmoituksen nimelläsi asian tutkinnan helpottamiseksi. Tutkinnassa pyritään kaikin tavoin varmistamaan ilmoittajan anonymiteetti ja tutkintaprosessissa sekä ilmoittajan että ilmoituksen kohteena olevan oikeusturva.

Vastaanotetun ilmoituksen käsittelyyn kuuluu lähtökohtaisesti aina ilmoituksen kohteena olevan henkilön kuuleminen ilmoitukseen liittyen sekä muut mahdolliset lisäselvitykset / kuulemiset asian käsittelemiseksi. Ilmoituksen kohteena olevalle ei toimiteta ilmoitusta sellaisenaan, vaan häneltä pyydetään selvitys tai häntä kuullaan ilmoituksessa esille nostetusta asiasta.

Kun jätät ilmoituksen, kerrothan mahdollisimman tarkasti tilanteesta ja tapahtumien kulusta. Kerro ketä tai mitä toimintaa ilmoitus koskee ja milloin tilanne tai tilanteet ovat tapahtuneet. Mahdollisimman tarkka ilmoitus tapahtumakuvauksineen edesauttaa huomattavasti tapauksen tutkintaa. Tapahtumien mahdollisimman tarkka kuvaaminen on tärkeää erityisesti anonyymeinä jätettyjen ilmoitusten osalta.

Ilmoituksen jättäminen

Kun olet jättänyt ilmoituksen, saat käyttöösi tunnistenumeron, jonka kautta voit seurata ilmoituksen käsittelyä. Tunnistenumeron avulla voit kommentoida ja tarkentaa jo lähetettyä ilmoitustasi. Pidäthän tunnistenumeron tallessa ja säilytät sitä turvallisesti, koska ilman sitä et pääse näkemään ilmoituksen edistymistä. Saatamme myös pyytää lisätietoa anonyymisti ilmoituksen jättäneiltä ilmoituskanavan välityksellä, joten suosittelemme käymään ilmoituskanavassa säännöllisesti asian käsittelyn aikana. Mikäli olet jättänyt ilmoituksen nimelläsi, olemme luottamuksellisesti sinuun  yhteydessä.