Skip to main content

KOKOUSKUTSU
Oulun Pyrintö ry sääntömääräinen vuosikokous
Aika: 22.4.2024 klo 18
Paikka: Oulun Pyrinnön toimisto, Hakakatu 5, 90140 Oulu tai teams

Kaikkia kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia edellytetään ilmoittautumaan osoitteeseen hanna.uusitalo@oulunpyrinto.fi 20.4.2024 mennessä. Osallistumislinkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään sähköpostitse 22.4.2024.

Kokouksessa esitetään mm vahvistettavaksi vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto toimintavuodesta 2023 sekä päätetään seuran sääntöjen muuttamisesta. Lisäksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet tulevalle toimikaudelle.

Vuosikokouksen esityslista

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle: 
  puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat, ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
  Toimintakaudella kilpaurheilulajeina jatkavat cheerleading, miesten telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu,
  paini, painonnosto, teamgym, toiminnallinen urheilu ja yleisurheilu.
 8. Päätetään tarvittaessa yhdistyksen jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä. 
  Esitetään vuosikokoukselle liittymistä Suomen Valmentajat ry organisaatiojäseneksi.
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa
 12. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
  Sääntömuutos esitys 
  Muutetaan sääntöjen 11 §:ää siten, että §:ään lisätään uudeksi kappaleeksi: 
  ”Hallitus voi päättää, että kokoukseen kokouspaikalla osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen 
  kokoukseen viimeistään tiettynä määräpäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”
 1. Päätetään kokous