Skip to main content

EPÄASIALLISEN KÄYTÖKSEN, KIUSAAMISEN JA HÄIRINNÄN EHKÄISY

Haluamme huolehtia, että urheilijoilla, henkilökunnalla ja seuratoimijoilla on hyvä olla. Meillä on nollatoleranssi kiusaamiselle ja syrjinnälle ja kaikilla on oikeus kunnioittavaan kohteluun.

Oulun Pyrintö ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua seuran harrastuksissa ja tapahtumissa. Jokaisella harrastajalla, ohjaajalla, valmentajalla ja seuratoimijalla tulee olla turvallinen ympäristö harrastaa, harjoitella ja tehdä työtään.

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä seurassa. Treeneihin, kisoihin, kisamatkoille, leireille tai koulutuksiin ei kuulu minkäänlainen epäasiallinen kohtelu. Jokaisen harrastajan, ohjaajan, valmentajan ja seuratoimijan on syytä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista seuralle.

Kaikessa toiminnassa sitoudutaan urheilun eettisiin periaatteisiin. Oulun Pyrintö on sitoutunut urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan sekä siitä johdettuihin lajiliittojen vastuullisuusohjelmiin, jotka ohjaavat Oulun Pyrinnön vastuullisuustyötä.

 

TOIMINTAOHJE EPÄASIALLISEN KÄYTTÄYTYMISEN KITKEMISEEN

– Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista. Puuttuminen epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön toimintaan ei aina ole mahdollista esimerkiksi valta-aseman tai teon kohteeksi joutuneen järkyttymisen tai pelkotilan johdosta. On kuitenkin tärkeää, että tieto epäasiallisesta käytöksestä tulee epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön tietoon. Mikäli et koe pystyväsi ilmoittamaan suoraan tälle henkilölle asiasta, kerro jollekin turvalliseksi kokemallesi henkilölle epäasiallisesta käytöksestä, jotta asiaan voidaan puuttua.

– Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. Tarvittaessa kirjaa ne ylös.

– Jätä ilmoitus Whistleblower ilmoituskanavan kautta

– Mikäli tilanne ei raukea: ota yhteys lajiliiton toimihenkilöihin ja tarvittaessa poliisiin.

– Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa.

 

ONGELMANRATKAISUPOLKU ONGELMIEN ILMETESSÄ

Toimimme Et ole yksin palvelun -toimintaohjeiden mukaisesti sekä Voimisteluliiton ”Turvallisesti Voimistelussa” ohjeiden mukaisesti

– Valituksen vastaanottaja kuuntelee yhteydenottajaa kiireettömästi ja ottaa hänen ilmaisemansa huolen vakavasti. Valituksessa kirjataan ylös valituksen sisältö, päivämäärä, kuka on ottanut valituksen vastaan ja ilmoittajan nimen jos se on tiedossa.

– Kerrotaan, miten asiaa viedään eteenpäin ja koska siitä ollaan yhteydessä seuraavan kerran.

– Päätetään, kuka jatkaa tapauksen käsittelyä. Urheilijoiden keskinäisissä ongelmissa tapausta käsittelee yleensä ensisijaisesti valmentaja ja valmennuspäällikkö/päävalmentaja seurajohdon tuella. Muissa tapauksissa vastuullisuustyöryhmän nimeämänä toiminnanjohtaja tai muu henkilö, joka on käynyt Vastuullisuusaskeleet koulutuksen. Tarvittaessa apua pyydetään lajiliitosta liitosta tai Et ole yksin -palvelusta.

– Tapaus arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa: onko tarve tehdä rikos- tai lastensuojeluilmoitus vai voiko seura selvittää itse tapauksen.

– Asiasta kuullaan asianomaisia ja mikäli tapaukseen liittyy alaikäisiä, annetaan heidän vanhemmilleen mahdollisuus olla mukana kuulemisessa. Vanhempia tulee aina informoida myös jälkikäteen, mistä on puhuttu ja millaisiin toimenpiteisiin ollaan ryhdytty.

– Osapuolten kuulemisten jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Tapauksen ollessa häirintään tai väkivaltaan liittyvää, tulee siitä informoida seuran hallitusta.

– Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto ja päätetään, missä sitä säilytetään sekä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä.

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

Voimisteluliiton ongelmanratkaisupolku

Whisteblower ilmoituskanava

Oulun Pyrinnössä on käytössään whistleblower ilmoituskanava, joka mahdollistaa EU-lain mukaisen tietoturvallisen ja anonyymin kanavan ilmoittaa väärinkäytöksistä, sääntöjen rikkomuksista, epäeettisestä käyttäytymisestä ja muista kriittisistä asioista. Niin sanottu whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua.