Skip to main content

VASTUULLISUUS

Me Oulun Pyrinnössä olemme sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan.

Vastuullisuustyötä johtaa seuran hallitus ja vastuullisuusaskelien toteuttamisesta tulee kirjata läpikäydyt asiat ja päätöksen pöytäkirjaan.

Hallitus määrittelee seuran tavoitteleman vastuullisuustason: seuran hallituksen kokouksessa 3.5.2021 päätettiin, että Oulun Pyrinnön tavoittelema vastuullisuustaso vuoden 2021 aikana on tähtiseurataso. Seuran hallitus ja jaoston johtoryhmät osallistuvat 4.9.2021 protason koulutukseen. Protaso asetetaan tavoitteeksi strategiakauden 2021-2024 aikana.

Seuran kaikkien toimijoiden tulee olla tietoisia vastuullisuustyöstä ja seura voi ohjata vastuullisuustyön tehtäviä eri toimijoilleen. Hallituksessa päätettiin perustaa seuraan vastuullisuustyöryhmä. Työryhmässä tulee olla joka lajin edustus. Vastuullisuustyöryhmälle valitaan puheenjohtaja.

POHDITAAN:• Mitä vastuullisuus tarkoittaa minulle?
• Mitä ajatuksia sanasta vastuullinen seura minulle tulee mieleen?
• Mitä miellät kuuluvaksi seuraaviin teemoihin: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, antidoping ja ympäristö.
• Miten vastuullisuus näkyy tai voisi näkyä minun seura-arjessani?

VASTUULLISUUSTYÖN ALUKSI JOHTORYHMÄN JÄSENET, HENKILÖT JA SEURATOIMIJAT:

Katsovat videon Vastuullisen voimistelun puolesta:

Katsovat videon Vastuullisen valmennuksen ja ohjauksen puolesta:

Vastuullisuusasiat tulee käydä säännöllisesti läpi, jotta voidaan varmistaa, että seuran kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja jotta vastuullisuus näkyy pysyvänä osana seuran arkea.

Oletko kiinnostunut vastuullisuustyöryhmästä? Ota yhteyttä!

Tukea harrastusmaksuihin

”Jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus Oulun Pyrinnön yhteisöön, liikunnan iloon ja urheilullisiin elämäntapoihin!”

Epäasiallinen käytös, kiusaaminen, häirintä

Kiusaamisen ja
häirinnän ehkäisy
Oulun Pyrinnössä